ساعت 1:20 دقیقه بامداد جمعه هجده دی ماه، پیام مهم عملیات شهید قاسم سلیمانی به جهانیان مخابره شد.