مجموعه عکس نوشت گام دوم انقلاب به مناسبت اولین سالگرد انتشار بیانیه گام دوم انقلاب منتشر شد تا خلاصه ای از برخی نکات مهم بیانیه تبیین شود .