چند سکانس از جنایات آمریکایی علیه ایران را در این متن بخوانید. ۱⃣ #سکانس_اول جنایات آمریکایی قبل از انقلاب اسلامی: ۱- اجرای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ۲-نقش و کمک امنیتی و آموزشی آمریکا در راه اندازی و اداره سازمان مخوف ساواک ۳-حمایت شدید آمریکا از سرکوب مخالفان رژیم شاه و اعتراضات مردمی؛ ۴- مخالفت با ...