گروه سیاسی؛ حمیدرضا تاجی:  امروز دقیقاً ۵۰۰ روز از شناسایی ویروس منحوس کرونا در ایران می‌گذرد؛ ویروسی که تمام معادلات روزمره را بر هم زد و سبک زندگی جدیدی را به مردم جهان تحمیل کرد. اما در ایران، ویروس کرونا با ویروس تحریم همراه بود که شرایط را سخت‌تر از سایر کشورها می‌کرد ولی با […]