فاطر۲۴/ آرامون گفت: به توجه به عزم مدیران عالی استان درجبران عقب ماندگی مناطق کم برخوردار، رفع موانع اجرایی طرح های عمرانی ونظارت بر کیفیت اجرا باید در اولویت کاری مدیران و دست اندرکاران دستگاههای اجرایی باشد.