پیمان اکبری مربی تیم ملی والیبال ایران هدایت تیم والیبال شهرداری ارومیه را برعهده گرفت.