معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: ۶۵۴ بیمار در استان در لیست انتظار پیوند کلیه قراردارند.