مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: به دنبال افزایش دمای هوا و به تبع آن میزان مصرف، در صورت عدم رعایت الگوی مصرف توسط مشترکان و به منظور حفظ پایداری شبکه، این شرکت ناچار به اعمال مدیریت اضطراری بار شده است بنابراین اگر مردم رعایت کنند قطعی برق اتفاق نمی‌افتد.