همزمان با چهارمین روز از هفته ملی کودک طرح " پیک امید" از امروز در شهرستان ارومیه آغاز شد.