به گزارش خبرنگار مهر، آژیر قرمز در آبی‌ترین باشگاه ایران مدتهاست به صدا در آمده و وضعیت این باشگاه صدای هواداران، هیات مدیره و سرمربی را درآورده است. با اینکه حتی هیات مدیره در اعتراض به سیاست‌های مدیریتی این باشگاه اقدام به استعفای دسته جمعی کرد و در ادامه کار طی نشستی که در وزارت […]