از ابتدای سال تاکنون ۲۸۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱۳ میلیون دلار از گمرک کیله سردشت به کشور عراق صادر شده که در مقایسه با سال گذشته ۹۰ درصد رشد دارد.