به گزارش فاطر ۲۴ ،  هرساله به مناسب هفته «حقوق بشر آمریکایی» و یا شهادت چهره‌های سرشناسی که توسط سازمان تروریستی منافقین به شهادت رسیده‌اند، مروری بر جنایت‌های این سازمان صورت می‌گیرد. جنایت‌های سازمان‌یافته، کشتار بی‌هدف مردم عادی، جاسوسی علیه سرزمین مادری و در نهایت پیاده نظام آشوب‌های خیابانی ...