مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت درخصوص کیک‌های دستکاری شده گزارشی منتشر کرد.