به گزارش خبرنگار مسجد و هیأت خبرگزاری فارس، دانشگاه امام صادق (ع) در آبان سال ۱۳۸۰ شمسی مصادف با شهادت امام صادق(ع) میزبان پیکرهای پاک شهدا بود در حالی که به دلیل شرایط سیاسی خاص حاکم بر کشور و دانشگاه‌ها در آن دوره، تدفین پیکر شهدای گمنام در دانشگاه‌های کشور امری ناممکن شده بود. از […]