نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه گرایش نمایندگان مجلس دهم ‌بیش از اندازه به دولت بود، گفت: مجلس دهم نمره قبولی نمی‌گیرد.