درحالی مسئولین دولت، دسترسی دوباره بانک‌های ایرانی به پیام‌رسان سوئیفت را یکی از دستاوردهای توافقنامه برجام ذکر می‌کردند، که اساسا نه تنها دستاوردی محسوب نمی‌شد، بلکه دلیل اصلی اثرگذاری تحریم های بانکی نیز، استفاده از همین سامانه بود.