۲۶ ایده خلاقانه با محوریت محرم و اربعین در رویداد استارتاپی «راه حسین(ع)» مطرح و شش ایده برتر ضمن دریافت جایزه مسیر عملیاتی و اجرایی شدن خود را آغاز کردند.