به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا افشار در حکمی “داوود داوودی پور” را به عنوان رئیس ستاد مردمی “گفتمان ضد فساد” منصوب نموده است.گفتنی است ستادهای استانی گفتمان ضد فساد نیز در حال شکل گیری است و “علی ستوده نیا” نیز طی حکمی به عنوان مدیریت روابط عمومی و اطلاع رسانی این ستاد منصوب شده است.در ...