از ابتدا سهمیه‌بندی بنزین برای اقشار مردم کمی نگران کننده بود به طوری که اعتراض و گلایه رانندگان تاکسی و سرویس مدارس ناوگان حمل و نقل درون شهری، برون شهری را به همراه داشت و همچنان نیز این گلایه ها پابرجا است.