مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: برداشت گل محمدی از سطح 141 هکتاراز اراضی زیر کشت این محصول در استان آغاز شد.