کاهش غیراصولی قیمت گوجه‌فرنگی در آذربایجان غربی در چند هفته اخیر به معضلی حل نشدنی برای کشاورزان تبدیل‌شده و حتی خرید حمایتی دولت نیز حلال مشکلات نبوده و کشاورزان از سوی دلالان نیز در فشار هستند و هم اکنون مشکلات کشاورزان پابرجاست.