رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه گفت: فاز نخست بوستان سلامت ارومیه در امتداد بوستان «گوللرباغی» این شهر آماده بهره‌برداری شده است.