معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه امسال یک‌هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت گیاهان دارویی رفته‌است، گفت : توسعه کشاورزی قرار دادی راهکاری اساسی برای توسعه کشت گیاهان دارویی در استان است.