رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی از آغاز فصل برداشت گیاهان کوهی در استان خبر داد و گفت: آذربایجان‌غربی رویشگاه 520 نوع گیاه دارویی است.